Wszystkie transakcje są przetwarzane w EUR. Ostateczna kwota przeliczana jest na podstawie ostatniego dostarczonego nam kursu walutowego.