Wszystkie transakcje są przetwarzane w EUR. Ostateczna kwota przeliczana jest na podstawie ostatniego dostarczonego nam kursu walutowego.
Wyszukiwanie i zamawianie części zamiennych do pojazdu odbywa się za pomocą unikalnego kodu części zamiennej (towaru).
WYSZUKIWANIE
Numer części zamiennej musi być wpisany w pole wyszukiwania i w kilka sekund system wyświetli informacje o towarze.
TOWAR
Można wyszukać numer potrzebnej części zamiennej w katalogach samochodowych online znajdujących się w usłudze użytkownika lub poprosić o niego naszych konsultantów sprzedaży.
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
Po złożeniu zamówienia wyślemy wiadomość e-mail z fakturą elektroniczną oraz informacją o statusie zamówienia.
PRZETWARZANIE ZAMÓWIENIA
Po zamówieniu części zamiennej, zamawiający ma odpowiedzialność i obowiązek zapłaty oraz odebrania zamówionej części zamiennej.
Warunki unieważnienia zamówienia są dostępne w sekcji "Zasady i warunki anulowania zamówienia".