Wszystkie transakcje są przetwarzane w EUR. Ostateczna kwota przeliczana jest na podstawie ostatniego dostarczonego nam kursu walutowego.
www.fixparts-online.com jest dostarczane przez FIXPARTS LLC. :
 
Telefon kontaktowy: +44 14 184 61 184