Wszystkie transakcje są przetwarzane w EUR. Ostateczna kwota przeliczana jest na podstawie ostatniego dostarczonego nam kursu walutowego.
Niniejsze Zasady prywatności opisują, w jaki firma Fixparts (określana dalej jako „my”), może zbierać i używać dane osobowe użytkownika, który korzysta z witryny  https://www.fixparts-online.com

Jako firma jesteśmy zobowiązani do poszanowania i ochrony prywatności wszystkich osób, z którymi współdziałamy. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zawsze zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony prywatności i ochrony danych osobowych.
 
Celem niniejszych Zasad prywatności jest zapewnienie przejrzystości w sposobie gromadzenia informacji w tej witrynie.
 
Informacje, jakie gromadzimy w tej witrynie

Zbieramy informacje o użytkowniku, jeśli korzysta on z jakichkolwiek interaktywnych funkcji w naszej witrynie, które używają indywidualnych odpowiedzi użytkownika lub pytań do nas. Gromadzone informacje ograniczają się do informacji, które są niezbędne podczas realizowania konkretnych usług, o które wnioskuje użytkownik. Nie zbieramy informacji poufnych, takich jak przekonania polityczne lub religijne, tło etniczne, preferencje seksualne, stan zdrowia lub jakichkolwiek innych informacji poufnych.
 
Jak możemy wykorzystać te informacje
 
Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo, możemy używać tylko tych danych osobowych, które użytkownik nam przekaże w celu zrealizowania określonej usługi. Na przykład, jeśli użytkownik jest subskrybentem naszego biuletynu lub składa zapytanie dotyczące naszych usług, użyjemy przekazanego przez użytkownika adresu e-mail, aby odpowiedzieć na przesłane zapytanie. Nie będziemy używać danych kontaktowych do jakichkolwiek innych celów bez wyraźnej zgody użytkownika.
 
W jaki sposób przechowujemy dane osobowe
 
Dokładamy wszelkich starań, aby gromadzone dane osobowe były bezpieczne i poufne i nie były przechowywane dłużej, niż jest to konieczne. Od czasu do czasu możemy poprosić innych członków naszej grupy lub innych dostawców usług o pomoc w zarządzaniu naszymi systemami informatycznymi. Niektóre z tych systemów mogą znajdować się w innych krajach. Będziemy przesyłać informacje do innych usługodawców lub do innych krajów, tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że zachowany jest tam odpowiedni poziom ochrony, zapewniający integralność i bezpieczeństwo przetwarzanych informacji oraz przestrzegane są obowiązujące zasady zachowania poufności i ochrony danych.
 
W jaki sposób wdrażamy pliki «cookie» (ciasteczka)
 
Pliki cookies to niewielkie pakiety informacji zapisywane przez przeglądarkę internetową w czasie odwiedzania niektórych witryn, wliczając naszą witrynę. Pliki cookies są powszechnie wykorzystywane przez witryny internetowe w celu poprawiania komfortu użytkownika poprzez umożliwienie „zapamiętania” użytkownika, ściśle na czas trwania aktualnej wizyty (za pomocą plików cookies sesji, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki) lub dla kolejnych wizyt (za pomocą «stałych» plików cookies).
 
Nie używamy plików cookies do przechowywania jakichkolwiek identyfikowalnych informacji na Twój temat.
 
Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookies są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po stronie i jej funkcjach.  Są one znane jako pliki cookies „strony pierwszej”.  Bez tych plików cookies, usługi, takie jak włączanie odpowiednich treści w zależności od typu urządzenia nie mogą być realizowane.
 
Działanie plików cookies

Te pliki cookies dostarczają informacji na temat osób odwiedzających witrynę w taki sposób, aby umożliwić nam analizowanie ruchu i zrozumienie, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny. W tym celu korzystamy z plików cookies wydanych przez stronę trzecią, tj. Google Analytics (pliki cookies strony trzeciej).  Google Analytics używa swoich własnych plików cookie. Pliki cookies nie zbierają informacji, które identyfikują osobę odwiedzającą witrynę.  Wszystkie informacje zbierane przez pliki cookies są agregowane, co sprawia, że są anonimowe.  Używa się ich tylko w celu poprawy działania witryny. Więcej informacji na temat plików cookies Google Analytics można znaleźć na tej stronie: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Istnieje możliwość uniknięcia stosowania Google Analytics podczas korzystania z naszej witryny, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Funkcjonalne pliki cookies

Te pliki cookies umożliwiają naszej witrynie zapamiętanie Twoich decyzji (np. Twój region) oraz zapewniają więcej bardziej osobistych funkcji.  Pliki te zostaną również wykorzystane do zapamiętania wprowadzonych zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów stron internetowych, które można dostosowywać.  Mogą być również wykorzystywane do świadczenia pożądanych przez użytkownika usług.  Informacje gromadzone przez te pliki cookies mogą być uczynione anonimowymi, uniemożliwiając śledzenie aktywności w zakresie przeglądania Internetu na innych witrynach.
 
Pliki cookies mediów społecznościowych

Te pliki cookies są używane w przypadku użycia przycisku udostępniania w celu prezentowania informacji za pomocą mediów społecznościowych lub połączenia konta przez użytkownika za pośrednictwem witryn społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+. Serwis społecznościowy zarejestruje Twoje działanie.  Informacje te mogą być przekazywane dla celów reklamowych i targetowania..
 
Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na wdrażanie plików cookies, tak jak opisano powyżej. Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować używanych w naszej witrynie plików cookies lub chce zatrzymać przechowywane na komputerze stałe pliki cookies, może zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej, aby odrzucić i/lub usunąć pliki cookies.  Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy zapoznać się z częścią „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że zmiana ustawień plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcje w tej witrynie.
 
Nasza odpowiedzialność za łącza internetowe
 
Niniejsze Zasady prywatności ograniczają się do informacji osobowych, które zbieramy i używamy poprzez tę stronę internetową. W niniejszej witrynie zapewniamy łącza do innych witryn internetowych, w tym także mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i LinkedIn. Użycie tych łączy powinno iść w parze ze stosowaniem się do zasad prywatności i użytkownika danej strony, ponieważ praktyki dotyczące danych osobowych wykraczają poza zakres niniejszych Zasad prywatności. Co więcej, nie mamy żadnej odpowiedzialności ani kontroli nad informacjami zbieranymi przez wszelkie witryny internetowe innych producentów i nie możemy być odpowiedzialni za zawarte tam zasady ochrony prywatności oraz informacje.
 
Udostępnianie i ujawnianie informacji
 
Nie będziemy sprzedawać ani wypożyczać jakiejkolwiek stronie trzeciej żadnych identyfikowalnych informacji o użytkowniku.
 
Możemy ujawniać dane osobowe w odpowiedzi na żądanie sądu, na przykład w odpowiedzi na nakaz lub wezwanie sądowe albo na wniosek przedstawicieli prawa lub, gdy jesteśmy przekonani, że jest to konieczne w celu sprawdzenia albo zapobiegania nielegalnej działalności, a także w innych przypadkach wymaganych przez prawo.
 
Nasi agenci i wykonawcy mogą mieć dostęp do informacji umożliwiających identyfikację, aby pomóc w realizacji usług, które dla nas wykonują.
 
Aktualizacje

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze zasady poprzez aktualizację tej strony. Użytkownik powinien czasami odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że wie o wszelkich zmianach.  Niniejsze Zasady prywatności zostały ostatnio zaktualizowane 28 maja 2018 roku.
 
Skontaktuj się z nami w przypadku zmiany Twoich danych lub wyborów
 
Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania od nas informacji albo osobiste preferencje użytkownika uległy zmianie i użytkownik nie chce przesyłać nam wymaganych informacji lub w razie pytań na temat sposobu używania danych osobowych użytkownika, prosimy o bezpośredni kontakt z nami:

+44 14 184 61 184